Veiledning Våpensøknad

Veiledning til utfylling av våpensøknad
Siden det ofte er spørsmål og misforståelser tilknyttet til søknader av våpen, har vi laget denne korte innføringen.
Våpensøknaden er medlemmets egenerklæring og søkeren må selv gå god for opplysningene.

1.Til Politimesteren i Hedmark.
2.Personalia. Navn, adresse, tlf, epost, yrke.
3.Pistol eller Revolver og kaliber fylles ut. (Dersom du vet nøyaktig våpen som du skal kjøpe fyller du ut resten.)
4.Helautomatisk NEI, Halvautomatisk Våpen for pistol (unntatt for Fripistol) og Revolver Nei, Våpen godkjent for jakt NEI, Maskingevær….. NEI.
5.Trening/konkurranse.
6..JA på samtlige.
7.Våpenet skal ikke brukes til jakt, så her trengs det ikke noe.
8.FÅSET PISTOLKLUBB, Siden vi er en liten klubb må du bruke startkortet ditt, som du printer ut og legger ved. Dette finner du på Min Idrett
9.Har du tidligere våpenkort så fyller du ut dette her.
9.2 Tilsluttet Godkjent skytterorganisasjon. Norges Skytterforbund.
9.5 Skriv inn programmet som du skal bruke Pistol eller Revolveren din for. Søker du om reservevåpen må du fylle ut begrunnelsen og vise aktiviteten din. Få en bekreftelse av medlemskap og aktivitet fra leder@fpkl.no
Eksempler på program kan være:
Standardpistol programmet Fin/Grov.
SilhuettPistol programmet.
Fripistol programmet.
Militærfelt.
Spesial pistolfelt.
Spesial revolverfelt.
Magnum 1 Felt.
Magnum 2 Felt.
10.JA på om du bruker FG-Godkjent skap. Har skapet/safen merke, ta ett bilde og legg ved dokumentasjonen på skapet ditt. Har du godkjent alarm JA/NEI
11.Navn, Sted og underskrift
12.Selger eller Leverandøren skal fylle ut dette
13.En Eventuelt leverandør fyller ut dette for deg.

Følgende vedlegg skal følge med våpensøknaden.

  • Startkort, som finnes på Min Idrett
  • Bekreftelse på medlemskap og aktivitet fra leder@fpkl.no
  • Bilde av FG Godkjenning merke på våpensafen/skap.

Søknaden din sender du til:

Innlandet politidistrikt
Seksjon Forvaltning
Postboks 402
2418 Elverum

Kontaktinformasjon for  Seksjon Forvaltning.
Telefon: 404 21 712 (Tirsdag og Onsdag 09:00 – 11:00)
epost: forvaltning.hedmark@politiet.no

 

Beregn Ca 12 ukers behandlingstid for søknaden din.

Lurer du på hva kriteriene er for erverving av våpen:
Retningslinjer for politiets behandling av våpensaker