Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Fåset Pistolklubb 13/3-2024 kl19:00

Posted on

Årsmøte for 2019 - Lillehammer Cykleklubb

 

Tiden er inne for å avslutte skytteråret 2023 så derfor kalles det inn
til Årsmøte den 13/3-24 hos Hugo i Parkveien 46A kl. 19.00.

Frasigelser av verv må varsles valgkomite innen 1/2-24. :
Torgrim Moen : torgrim.moen(at) hotmail.com tlf: 90555451.
Rune Myren : rmt.eltron(at)mail.com tlf: 91346875.

Sakliste:

  • Godkjenning av innkalling.
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Valg av styre
  • Medlemskontingent
  • Aktiviteter på banen
  • Event. saker fra medlemmer .

 

Vis interesse for klubben og møt opp og ha gjerne med ideer for
økning av aktiviteter . Vel Møtt !

Tynset 19/1
Jan (sekr)