Styret

Styret For 2024

Styret Fåset Pistolklubb
Formann Arve Lauvseth
Nestformann Esten Vingelen
Kasserer Atle Nystumoen
Sekretær Svein Erik Paulsen
Hjemmeside/Data Sondre Steen
Styremedlem Materiell forvalter Arne Øien
Varamann Per A Pedersen
Varamann Tor Tolgensbakken
Revisor Ronny Storå
Revisor Odd E Ressel
Valgkomite Ole Helge Rønning
Valgkomite Rune Myren