Skyteteknikk

Sikkerhetskurs for nye skyttere.
Dette kompendiet er satt sammen av stoff fra mange kilder. Den interesserte nybegynner vil her finne både informasjoner som er helt nødvendige for en skytter, og stoff som kan være av interesse som tilleggsinformasjon.
Kompendiet er langt fra en komplett lærebok i skyting. Bare det aller mest grunnleggende er tatt med.

Sikkerhetskurs for Pistol

Begynnerkurs i Pistolskyting.
Dette kurset er utarbeidet av Christer Magnusson på oppdrag fra Norges Skytterforbund. Christer Magnusson er tidligere landslagstrener i pistol.
Begynnerkurs i Pistol

Kom igang med Trening.
Godt organiserte og innholdsrike treningsøkter vil bety at flere skyttere er motiverte for å fortsette med mer og bedre trening! Vi håper vi at du vil få noen gode innspill og ideer her. Heftet kan brukes i forberedelsene til og i gjennomføring av treningsøkter. Dette heftet er utarbeidet av Christer Magnusson på oppdrag fra Norges Skytterforbund.
Kom igang med trening

Pistolskyting ved trening/konkurranse.
Ett hefte av Geir Øvstedal om hvordan man blir en bedre pistolskytter.
Pistolkurs av Geir Øvstedal

Pistol Markmanship Training Guide.
Heftet er på engelsk og laget av United States Army, Denne blir sett på som bibelen for pistolskyting.
Pistol Marksmanship