Programmer

Skyteskiver.

Internasjonal Presisjonsskive.    Internasjonal Duellskive.          Coltskive.

Internasjonal luftskive. Internasjonal luftduellskive.

Programmer.

1. Standardpistol. «I terminlister har øvelsen benevnelsen 5»

Det skytes mot den internasjonale presisjonsskiven. Her er det totalt 60 tellende skudd.

Tid
Prøveserie med fem skudd 150 sekunder
4 x serier med fem skudd 150 sekunder
4 x serier med fem skudd 20 sekunder
4 x serier med fem skudd 10 Sekunder

 

2.Hurtig Fin og Hurtig Grov «I terminlister har øvelsen benevnelsen 7F(fin) G(grov) R(revolver) M(miltær) SP(spesialpistol) SR(spesialrevolver)»

Det skytes mot den Internasjonale Duellskiven. Her er det totalt 60 tellende skudd.

Tid
Prøveserie med fem skudd 10 sekunder
4 x serier med fem skudd 10 sekunder
4 x serier med fem skudd 8 sekunder
4 x serier med fem skudd 6 Sekunder

 

3.VM Fin og VM Grov. «I terminlister har øvelsen benevnelsen 6F (fin) og G (grov)»

Dette programmet består av to deler først en presisjons del med 30 skudd mot den Internasjonale Presisjonsskiven. Andre delen består 30 skudd med duell skyting mot den Internasjonale Duellskiven. Her er det totalt 60 tellende skudd.

Duell biten vil si at skivene svinger frem for skytter i 3 sekunder og er borte i 7 sekunder.

Tid
Prøveserie med fem skudd 5 Minutter
6 x serier med fem skudd 5 Minutter
Prøveserie med fem skudd Duell
6 x serier med fem skudd Duell

 

4.NAIS Fin og Grov.»I terminlister har øvelsen benevnelsen 8F/G»

Det skytes mot den internasjonale duellskiven. Og med en hand. Her er det 30 tellende skudd.

Duell biten vil si at skivene svinger frem for skytter i 3 sekunder og er borte i 7 sekunder.

Tid
2 x serier med fem skudd 150 Sekunder
2 x serier med fem skudd Duell
1 x serie med fem skudd 20 Sekunder
1 x serie med fem skudd 10 Sekunder

Krav for merke og medalje er:

Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.

Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.

Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.

Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.

Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.

Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.

 

5.Silhuett Pistol (Rapid Fire) «I terminlister har øvelsen benevnelsen 4»

Det brukes fem skiver med den internasjonale duellskiven. Denne gangen skal skytteren sette ett skudd i hver av de fem skivene.

Det skytes med 30 skudd i to omganger.  Det er totalt 60 tellende skudd.

Tid
2 x serier med fem skudd 8 Sekunder med ett skudd per skive
2 x serier med fem skudd 6 Sekunder med ett skudd per skive
2 x serier med fem skudd 4 Sekunder med ett skudd per skive

6.Fripistol. «I terminlister har øvelsen benevnelsen 2A (50 meter) B (25 meter)»

50m baneprogram mot den internasjonale presisjonsskiven. Det benyttes 60 skudd og skytetiden er på 2 timer.  Dette programmet kan skytes mot Coltskive, men da på en 25m bane.

Tid
12 x serier med fem skudd 2 Timer

7.Luftpistol»i terminlister har øvelsen benevnelsen 3 (A er vanlig 40/60 skudd, B fallfigur, C standard og D sprintluft)»

10m program med 60/40 skudd. Menn skyter 60 skudd og kvinner 40 skudd. Det benyttes den internasjonale luftskiven.

Tid
60/40 enkelt skudd 1 time og 45 minutter/ 50 minutter

8.Luftpistol. (Sprint Luft) » I terminlister har øvelsen benevnelsen 3D sprintluft»

10m program med 30 skudd som skytes mot den internasjonale luftduellskiven.

Tid
30 skudd 15 minutter

 

9.Feltskyting. (FIN – GROV – MILITÆR – REVOLVER – SPESIALPISTOL – SPESIALREVOLVER – MAGNUM 1 – MAGNUM 2.)

«I terminlister har øvelsen benevnelsen 1F(fin) G(grov) R(revolver) M(miltær)»
«I terminlister har øvelsen Spesialfelt benevnelsen 1S  (SP, SR, M1 og M2)»

Programmet består av 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det gis ett poeng pr skive og ett poeng pr treff.  Korteste skytetid skal ikke være under  6 sekunder og lengste avstand skal ikke overstige 70 meter. Laveste avstand kan ikke være kortere enn 5 meter.

10.Halvfelt.

Programmet består av 30 skudd fordelt på 5 standplasser. Med samme opplegget som for Feltskyting.

11. NorgesFelt (Finfelt – Grovfelt – Militærfelt – Revolverfelt – Spesialpistol – Spesialrevolver)

Stevnet kan arrangeres innendørs eller utendørs på en 25 meters bane, eller i terrenget. Løypa settes opp med 8 standplasser med 15 og 25 meters hold etter en fast mal. 4 hold med en målgruppe, og 4 hold med 2 målgrupper. Det er lik skytetid (10 sek) på alle standplasser slik at man kan bruke felles kommando for flere eller alle standplasser. Dette gjør at det kreves et minimum av funksjonærer for å gjennomføre et stevne.

Skytinga foregår som ”banefelt” Man starter på hold 1 og flytter seg til neste hold etter ferdig serie og visitering.