Skytternytt Online

Posted on Updated on

For de som ønsker å lese tidligere utgaver av Skyttnernytt så finnes det her:  http://www.skyting.no/2016/12/15/tidligere-utgaver-av-skytternytt/

smsgruppe for Fåset Pistolkubb

Posted on Updated on

SmsGruppe For Fåset Pistolklubb

Har for en stund siden opprettet en sms gruppe for å enkelt nå ut med beskjeder til klubbens medlemmer. SmSgruppe benyttes av flere idrettslag og foreninger.

Det ble litt klabb og babb til å begyne med pga det var ikke satt restriksjoner. Det fungerer nå slik at bare leder kan sende til gruppen, og bare leder får svar fra medlemmene.

Her er mer informasjon:

https://www.smsgruppe.no/

 

 

Facebookgruppe for Fåset Pistolklubb

Posted on Updated on

Hei!

Vi har opprettet en Facebookgruppe for medlemmene våre. Gruppen er lukket, slik at man må søke på opptak.

Her kan man si fra om egentreninger eller holde kontakten med andre medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/1700786140192923/