Informasjon

Hei på dere!
Det blir i år som i fjor trening innendørs sammen med Tolga Pistolklubb på Tolga.
Alle treningene starter kl19:00 i Sætershallen på Tolga.
Treningene går som følgende:
7. NOVEMBER
21. NOVEMBER
5. DESEMBER
9. JANUAR
23. JANUAR
6. FEBRUAR
20. FEBRUAR
6. MARS
20. MARS
3. APRIL

Vel møtt!
Ronny
/Formann Fåset Pistolklubb