Om

Velkommen til Fåset pistolklubb

Fåset pistolklubb ble stiftet 26.11.1979.

Klubben arbeider for å skape et godt miljø for sportsskyting med pistol og revolver. Klubben har egen utendørsbane på Fåset. Banen ble bygd på dugnad og finansiert med spillemidler.

Er du interessert i skyting med pistol/revolver kan du ta kontakt med leder i klubben.

Facebook-gruppe for Fåset pistolklubb!

Ronny har opprettet en gruppe for Fåset pistolklubb på Facebook. Gruppen er lukket men søk opp gruppen for å bli medlem. Der blir det lagt ut info…..

Trening vinter 2016/2017: Se Informasjon

Ønsker du å bli medlem? Send epost til leder@fpkl.no.