Årsmøte i FPKL 14.3.23 kl19:00

Posted on

 

Da er tiden her og årsmøtet i år holdes i Parkveien 46a i garasjebygget til Hugo. Oppmøte kl19:00

 

Medlemmer som ønsker saker tatt opp som egen sak sendes Hugo eller Jan innen 20/2 eller
vi tar det det til slutt under ‘eventuelt’.

Frasigelser av verv må varsles valgkomite innen 20/2 til Torgrim Moen
torgrim.moen@hotmail.com eller Rune Myren rmt.eltron@gmail.com

 

Vel Møtt, Styret FPKL