Forespørsel til Alvdal kommune om Innendørs bane

Posted on Updated on

 

 

Det ble besluttet på årsmøtet at klubben skulle ta kontakt med Alvdal kommune om de kunne ha plass til oss.
Vi har tidligere hatt treninger i Alvdal. Så det er derfor sendt brev med forespørsel til kommunen i Alvdal.
Saken vår vil vurderes av komiteen som utreder framtidig bruk av Alvdals samfunnshus.
Komitearbeidet skal behandles i kommunestyret 22 Mars 2018, gir Johnny Hagen ordfører Alvdal kommune beskjed om.

 

 

 

Her er det bare å vente i spenning for hva resultatet vil bli.