Innkalling Årsmøte i FPKL 14.2.2018 kl19:00

Posted on Updated on

Det innkalles til årsmøte i Eltron sine lokaler 14.2.2018 kl19:00 i Tylldalsveien 7.
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må senest sendes styret innen 7.2.2018
Frasigelse av verv må gis til Henning Hagen leder av valgkomiteen innen 1.2.2018, se sakslisten for årsmøte for hvilke verv som er på valg.

 

 

 

 

Vedlegg: