Årskontingent 2017 er sendt ut med betalingsfrist 24.3.17

Posted on Updated on

Det er nå sendt ut årskontingent for 2017 til medlemmene pr. epost.
På samme faktura er det med ammunisjons kjøp fra 13.5.15 til 29.1.17.
Kontingenten er som tidligere uforandret for 2017 700kr ( avgift Norges skytterforbund 300kr og avgift Hedmark-skytterkrets 50Kr)

Sjekk e-post om du har mottatt faktura, om ikke gi beskjed til leder@fpkl.no

Husk å betale innen fristen 24.3.17