smsgruppe for Fåset Pistolkubb

Posted on Updated on

SmsGruppe For Fåset Pistolklubb

Har for en stund siden opprettet en sms gruppe for å enkelt nå ut med beskjeder til klubbens medlemmer. SmSgruppe benyttes av flere idrettslag og foreninger.

Det ble litt klabb og babb til å begyne med pga det var ikke satt restriksjoner. Det fungerer nå slik at bare leder kan sende til gruppen, og bare leder får svar fra medlemmene.

Her er mer informasjon:

https://www.smsgruppe.no/