Tynset Pistolklubb

Nødplaketer på plass på Fåset

Posted on

 

 

 

 

 

Dersom nøden skulle ta oss er det greit å vite hvordan man klarer å skaffe hjelp til riktig sted.
Det er derfor laget egne nødplaketer som er laminerte og hengt opp på banen.
Siden Fåset ikke har egen vei adresse, så må man bruke posisjoner.
Det er også meningen at vi skal skaffe eget førstehjelpskrin til banen vår.

 

 

Forespørsel til kommunen om innendørs anlegg på Tynset

Posted on Updated on

Det er sendt brev til kommunen om de kan ha noen ledige lokaler til oss for å drive med innendørstrening.

Dette kom også på trykk i Arbeidets Rett.

https://www.retten.no/fritid/sport/tynset/spor-etter-lokaler-for-pistolskyting/s/5-44-192632

 

Oppdatert kontaktinformasjon

Posted on Updated on

Har du oppdatert din kontaktinformasjon!!!
Det er til enhver tid ønskelig med oppdatert kontaktinformasjon for medlemmene. Dette gjør du enkelt via Min Idrett.
Klubben bruker informasjonen for sende regninger, sms, epost etc.
Du bruker det til enda mer.

 

 

 

Lurer du på hva Min Idrett er og hva den er til se her:

Min Idrett

Oppdatert med Kurs og teknikk side

Posted on Updated on

Det er nå oppdatert informasjon om kurs/teknikk.
Det finner du her:

Skyteteknikk

Terminliste for vår/sommer 2017 er klar

Posted on Updated on

Da er terminlisten for vår/sommer 2017 klar.

Se fanen Terminliste eller Trykk på linken under.

Terminliste

Dugnad på Pistolbanen på Fåset 10.5.2017 kl18:00

Posted on Updated on

Vi har hatt styremøte og bestemt oss for å starte årets første kveld på Fåset med gjenværende montasje av duk for veggene. Det inviteres derfor til dugnad på skytebanen på Fåset 10/5-2017 kl18:00. Ta med gardintrapp og verktøy.

Det blir også inspeksjon av vendeskiver.  Dette er en enkel jobb og er vi mange nok, så rekker vi muligens ei trening.

Terminliste for Vår/Sommer/Høst er under utarbeidelse.

 

Vell møtt Styret i FPKL.

 

 

 

Purringer på Årskontingenten 2017

Posted on Updated on

Til de av dere som ikke har betalt årskontingenten for 2017.

 

Viser til Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)
§ 13.Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.

Dersom man innehar våpen er det påkrevd medlemskap i klubben. Vil derfor anbefale alle som ikke har betalt å betale kontingenten for 2017.

Du kan enten betale fakturaen som Steinar har sendt ut eller betale på følgende måte:

Overfør 700kr til konto 1895.20.79820, Med følgende melding:  Årskontingent fpkl 2017, fornavn og etternavn.

NB! 700Kr gjelder bare om du ikke har kjøpt ammunisjon.

Med hilsen styret i FPKL.