Skyting

Skadefri ett opplegg fra Norges Idrettsforbund

Posted on

Norges Idrettsforbund har kommet med opplegg for oss skytere som går på forebyggende trening og oppvarming for å unngå skader innenfor vår idrett.
Her finner du treningsprogram for skyttere, informasjon om skader innenfor skyting. Skadefri kommer også som app.
Les mer om dette her:

http://www.skadefri.no/idretter/skyting/
http://www.skadefri.no/idretter/skyting/skyting/

 

Årsmøtereferat fra årsmøtet

Posted on Updated on

Her er referatet fra årsmøtet i Fåset Pistolklubb.
Takk til de fremmøtte!!

Referat

SmsGruppe har byttet til SuperText

Posted on Updated on

Den tidligere smsGruppe har byttet til SuperText. Håper at denne tjenesten fungerer like godt som smsGruppe. Det er vanskelig å skrive, administrere tekstmeldinger og beskjeder til 61 medlemmer uten denne tjenesten.

 

 

Det er fortsatt satt opp slik at kun administrator kan sende til alle medlemmene i gruppa.

Les mer om tjenesten her: https://www.thesupertext.com/

 

 

 

Innkalling Årsmøte i FPKL 14.2.2018 kl19:00

Posted on Updated on

Det innkalles til årsmøte i Eltron sine lokaler 14.2.2018 kl19:00 i Tylldalsveien 7.
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må senest sendes styret innen 7.2.2018
Frasigelse av verv må gis til Henning Hagen leder av valgkomiteen innen 1.2.2018, se sakslisten for årsmøte for hvilke verv som er på valg.

 

 

 

 

Vedlegg:

 

God Jul og Godt Nytt År til Fåset PK sine medlemmer!

Posted on Updated on

Ønsker med dette Fåset Pistolklubb sine medlemmer en riktig god jul og ett godt nyttår.
Minner om neste trening i Sætershallen på Tolga 8.1.18 kl19:00 Vell møtt!!!

 

Terminliste Innendørs skyting 2017/2018 er klar

Posted on Updated on

Da er terminlisten for innendørs skyting klar.

Listen finner du her

Informasjon er også sendt på epost og sms.

Vel møtt!
Fåset Pistolklubb

Tynset kommune har ikke egnede lokaler for pistolskyting

Posted on Updated on

Klubben har mottatt brev fra kommunen der de har kommet frem til at de pr. dags dato ikke har egnede lokaler for Pistolskyting.

Se vedlagt svar fra kommunen

Nødplaketer på plass på Fåset

Posted on

 

 

 

 

 

Dersom nøden skulle ta oss er det greit å vite hvordan man klarer å skaffe hjelp til riktig sted.
Det er derfor laget egne nødplaketer som er laminerte og hengt opp på banen.
Siden Fåset ikke har egen vei adresse, så må man bruke posisjoner.
Det er også meningen at vi skal skaffe eget førstehjelpskrin til banen vår.

 

 

Forespørsel til kommunen om innendørs anlegg på Tynset

Posted on Updated on

Det er sendt brev til kommunen om de kan ha noen ledige lokaler til oss for å drive med innendørstrening.

Dette kom også på trykk i Arbeidets Rett.

https://www.retten.no/fritid/sport/tynset/spor-etter-lokaler-for-pistolskyting/s/5-44-192632

 

Oppdatert kontaktinformasjon

Posted on Updated on

Har du oppdatert din kontaktinformasjon!!!
Det er til enhver tid ønskelig med oppdatert kontaktinformasjon for medlemmene. Dette gjør du enkelt via Min Idrett.
Klubben bruker informasjonen for sende regninger, sms, epost etc.
Du bruker det til enda mer.

 

 

 

Lurer du på hva Min Idrett er og hva den er til se her:

Min Idrett

Oppdatert med Kurs og teknikk side

Posted on Updated on

Det er nå oppdatert informasjon om kurs/teknikk.
Det finner du her:

Skyteteknikk

Terminliste for vår/sommer 2017 er klar

Posted on Updated on

Da er terminlisten for vår/sommer 2017 klar.

Se fanen Terminliste eller Trykk på linken under.

Terminliste

Dugnad på Pistolbanen på Fåset 10.5.2017 kl18:00

Posted on Updated on

Vi har hatt styremøte og bestemt oss for å starte årets første kveld på Fåset med gjenværende montasje av duk for veggene. Det inviteres derfor til dugnad på skytebanen på Fåset 10/5-2017 kl18:00. Ta med gardintrapp og verktøy.

Det blir også inspeksjon av vendeskiver.  Dette er en enkel jobb og er vi mange nok, så rekker vi muligens ei trening.

Terminliste for Vår/Sommer/Høst er under utarbeidelse.

 

Vell møtt Styret i FPKL.

 

 

 

Purringer på Årskontingenten 2017

Posted on Updated on

Til de av dere som ikke har betalt årskontingenten for 2017.

 

Viser til Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)
§ 13.Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.

Dersom man innehar våpen er det påkrevd medlemskap i klubben. Vil derfor anbefale alle som ikke har betalt å betale kontingenten for 2017.

Du kan enten betale fakturaen som Steinar har sendt ut eller betale på følgende måte:

Overfør 700kr til konto 1895.20.79820, Med følgende melding:  Årskontingent fpkl 2017, fornavn og etternavn.

NB! 700Kr gjelder bare om du ikke har kjøpt ammunisjon.

Med hilsen styret i FPKL.