Pistolskyting

Re-åpning av Fåset Pistolbane

Posted on

Etter en lengre tids stenging av banen åpner vi nå banen idag. Neste ordinære trening blir førstkommende torsdag 21.06.18 kl18:00. Vell møtt!

Brannfaren er fortsatt ikke helt over i Hedmark, så vis varsomhet!!!

Unngå skyting på fallfigurer eller andre metalliske objekter.

 

Fåset Pistolbane stengt pga økt brannfare

Posted on Updated on

Flere klubber har avlyst stevner på grunn av stor brannfare. Etter samtale med brannmesteren på Tynset. Så har vi kommet frem til at banen ikke kan benyttes før det har kommet nedbør. Klubben risikerer å bli erstatnings ansvarlig om brann skulle oppstå.
Alvdal skytterlag har også stengt sin bane. Regner med at de andre kommer etter.
All Skyting på Fåset Pistolbane opphører derfor inntil videre..

Terminliste for Våren/Høsten 2018 er klar

Posted on

Terminlisten for Våren/Høsten er klar. Nytt for 2018 er at torsdager er nå treningsdager. Treningene starter kl18:00 på Fåset Pistolbane. Listen med datoer er klar. Det vil komme aktviteter, dugnader og konkurranser etterhvert.
Vi starter optimistisk med første trening 3 Mai. Forutsatt at snøen er borte, slik at det lar seg gjennomføre.

Vell møtt!

Listen finner du her

Årskontingent for 2018 er sendt ut!! Med frist 20.4.2018

Posted on

https://i0.wp.com/skogn-il.no/wp-content/uploads/2018/02/medlemskontingent_ill.png?resize=332%2C144&ssl=1Det er nå sendt ut kontingent for 2018. Betalingfrist for denne er 20.4.2018
Faktura er sendt ut til medlemmene via epost.

Lora Sportsskyttere inviterer til NorgesFelt 7.4.2018 kl10:00

Posted on

Forsidebilde

Lora Sportskyttere inviterer Fåstet Pistolklubb sine medlemmer til NorgesFelt. Det skytes i alle klasser.

Påmelding gjør du under Min idrett og påmelding.
For de som ikke vet hva ei NorgesFelt løype er så kan du lese om det her.
NorgesFelt.no

Hva betyr den nye våpenloven for deg?

Posted on Updated on

NSF har kommet med hva den nye våpenloven vil bety for oss som driver med skyting.

 

Hva betyr den nye våpenloven for deg?

Forespørsel til Alvdal kommune om Innendørs bane

Posted on Updated on

 

 

Det ble besluttet på årsmøtet at klubben skulle ta kontakt med Alvdal kommune om de kunne ha plass til oss.
Vi har tidligere hatt treninger i Alvdal. Så det er derfor sendt brev med forespørsel til kommunen i Alvdal.
Saken vår vil vurderes av komiteen som utreder framtidig bruk av Alvdals samfunnshus.
Komitearbeidet skal behandles i kommunestyret 22 Mars 2018, gir Johnny Hagen ordfører Alvdal kommune beskjed om.

 

 

 

Her er det bare å vente i spenning for hva resultatet vil bli.

Skadefri ett opplegg fra Norges Idrettsforbund

Posted on

Norges Idrettsforbund har kommet med opplegg for oss skytere som går på forebyggende trening og oppvarming for å unngå skader innenfor vår idrett.
Her finner du treningsprogram for skyttere, informasjon om skader innenfor skyting. Skadefri kommer også som app.
Les mer om dette her:

http://www.skadefri.no/idretter/skyting/
http://www.skadefri.no/idretter/skyting/skyting/

 

Årsmøtereferat fra årsmøtet

Posted on Updated on

Her er referatet fra årsmøtet i Fåset Pistolklubb.
Takk til de fremmøtte!!

Referat

SmsGruppe har byttet til SuperText

Posted on Updated on

Den tidligere smsGruppe har byttet til SuperText. Håper at denne tjenesten fungerer like godt som smsGruppe. Det er vanskelig å skrive, administrere tekstmeldinger og beskjeder til 61 medlemmer uten denne tjenesten.

 

 

Det er fortsatt satt opp slik at kun administrator kan sende til alle medlemmene i gruppa.

Les mer om tjenesten her: https://www.thesupertext.com/

 

 

 

Innkalling Årsmøte i FPKL 14.2.2018 kl19:00

Posted on Updated on

Det innkalles til årsmøte i Eltron sine lokaler 14.2.2018 kl19:00 i Tylldalsveien 7.
Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må senest sendes styret innen 7.2.2018
Frasigelse av verv må gis til Henning Hagen leder av valgkomiteen innen 1.2.2018, se sakslisten for årsmøte for hvilke verv som er på valg.

 

 

 

 

Vedlegg:

 

God Jul og Godt Nytt År til Fåset PK sine medlemmer!

Posted on Updated on

Ønsker med dette Fåset Pistolklubb sine medlemmer en riktig god jul og ett godt nyttår.
Minner om neste trening i Sætershallen på Tolga 8.1.18 kl19:00 Vell møtt!!!

 

Terminliste Innendørs skyting 2017/2018 er klar

Posted on Updated on

Da er terminlisten for innendørs skyting klar.

Listen finner du her

Informasjon er også sendt på epost og sms.

Vel møtt!
Fåset Pistolklubb

Tynset kommune har ikke egnede lokaler for pistolskyting

Posted on Updated on

Klubben har mottatt brev fra kommunen der de har kommet frem til at de pr. dags dato ikke har egnede lokaler for Pistolskyting.

Se vedlagt svar fra kommunen

Nødplaketer på plass på Fåset

Posted on

 

 

 

 

 

Dersom nøden skulle ta oss er det greit å vite hvordan man klarer å skaffe hjelp til riktig sted.
Det er derfor laget egne nødplaketer som er laminerte og hengt opp på banen.
Siden Fåset ikke har egen vei adresse, så må man bruke posisjoner.
Det er også meningen at vi skal skaffe eget førstehjelpskrin til banen vår.

 

 

Forespørsel til kommunen om innendørs anlegg på Tynset

Posted on Updated on

Det er sendt brev til kommunen om de kan ha noen ledige lokaler til oss for å drive med innendørstrening.

Dette kom også på trykk i Arbeidets Rett.

https://www.retten.no/fritid/sport/tynset/spor-etter-lokaler-for-pistolskyting/s/5-44-192632

 

Oppdatert kontaktinformasjon

Posted on Updated on

Har du oppdatert din kontaktinformasjon!!!
Det er til enhver tid ønskelig med oppdatert kontaktinformasjon for medlemmene. Dette gjør du enkelt via Min Idrett.
Klubben bruker informasjonen for sende regninger, sms, epost etc.
Du bruker det til enda mer.

 

 

 

Lurer du på hva Min Idrett er og hva den er til se her:

Min Idrett