Styret

Styret For 2020

Styret Fåset Pistolklubb
Formann Tor Tolgensbakken
Nestformann Geir Jordet
Kasserer Steinar Myren
Sekretær Jan Nilsen
Styremedlem Matriell forvalter Arne Øien
Varamann Per A Pedersen
Varamann Hugo Huggubakken
Revisor Ola Mortensen
Revisor Odd E Ressel
Valgkomite Henning Hagen
Valgkomite Magne Graven