Forespørsel til kommunen om innendørs anlegg på Tynset

Posted on Updated on

Det er sendt brev til kommunen om de kan ha noen ledige lokaler til oss for å drive med innendørstrening.

Dette kom også på trykk i Arbeidets Rett.

https://www.retten.no/fritid/sport/tynset/spor-etter-lokaler-for-pistolskyting/s/5-44-192632

 

Oppdatert kontaktinformasjon

Posted on Updated on

Har du oppdatert din kontaktinformasjon!!!
Det er til enhver tid ønskelig med oppdatert kontaktinformasjon for medlemmene. Dette gjør du enkelt via Min Idrett.
Klubben bruker informasjonen for sende regninger, sms, epost etc.
Du bruker det til enda mer.

 

 

 

Lurer du på hva Min Idrett er og hva den er til se her:

Min Idrett

Terminliste for høsten er på plass

Posted on Updated on

Terminlisten for høsten er på plass.

Se http://www.fpkl.no/terminliste/

Oppdatert med Kurs og teknikk side

Posted on Updated on

Det er nå oppdatert informasjon om kurs/teknikk.
Det finner du her:

Skyteteknikk

Skytternytt nr. 2 ute nå!

Posted on

Skytternytt nr 2 er ute nå.

Skytternytt nr. 2 ute nå!

 

 

 

 

Terminliste for vår/sommer 2017 er klar

Posted on Updated on

Da er terminlisten for vår/sommer 2017 klar.

Se fanen Terminliste eller Trykk på linken under.

Terminliste

Dugnad på Pistolbanen på Fåset 10.5.2017 kl18:00

Posted on Updated on

Vi har hatt styremøte og bestemt oss for å starte årets første kveld på Fåset med gjenværende montasje av duk for veggene. Det inviteres derfor til dugnad på skytebanen på Fåset 10/5-2017 kl18:00. Ta med gardintrapp og verktøy.

Det blir også inspeksjon av vendeskiver.  Dette er en enkel jobb og er vi mange nok, så rekker vi muligens ei trening.

Terminliste for Vår/Sommer/Høst er under utarbeidelse.

 

Vell møtt Styret i FPKL.

 

 

 

Purringer på Årskontingenten 2017

Posted on Updated on

Til de av dere som ikke har betalt årskontingenten for 2017.

 

Viser til Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften)
§ 13.Erverv av våpen til øvelses- og konkurranseskyting

Tillatelse til å erverve og inneha rifle, hagle, pistol eller revolver til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet godkjent skytterorganisasjon. For å få tillatelse til å erverve og inneha pistol eller revolver skal søker dokumentere seks måneders aktivt medlemskap i slik forening.

Dersom man innehar våpen er det påkrevd medlemskap i klubben. Vil derfor anbefale alle som ikke har betalt å betale kontingenten for 2017.

Du kan enten betale fakturaen som Steinar har sendt ut eller betale på følgende måte:

Overfør 700kr til konto 1895.20.79820, Med følgende melding:  Årskontingent fpkl 2017, fornavn og etternavn.

NB! 700Kr gjelder bare om du ikke har kjøpt ammunisjon.

Med hilsen styret i FPKL.

Årskontingent 2017 er sendt ut med betalingsfrist 24.3.17

Posted on Updated on

Det er nå sendt ut årskontingent for 2017 til medlemmene pr. epost.
På samme faktura er det med ammunisjons kjøp fra 13.5.15 til 29.1.17.
Kontingenten er som tidligere uforandret for 2017 700kr ( avgift Norges skytterforbund 300kr og avgift Hedmark-skytterkrets 50Kr)

Sjekk e-post om du har mottatt faktura, om ikke gi beskjed til leder@fpkl.no

Husk å betale innen fristen 24.3.17

 

Innendørs treninger i Sæthershallen gjenopptas 20.3.17

Posted on Updated on

Da er kulefangeren på Sæterhershallen fikset og klar for nye treninger.
Neste trening finner sted mandag 20.03.17 kl19:00
Vell møtt!

 

Innendørs treninger i Sætershallen utgår

Posted on

Det er under en inspeksjon oppdaget feil ved kulefangeren. Derfor utgår treningene på ubestemt tid.

Se vedlegget for mer informasjon.

Stengning av skytebanen Sæthershallen

 

Støtt oss med din grasrotandel!

Posted on Updated on

 Støtt oss med din grasrotandel!

Årsmøte i Fåset Pistoklubb 15/2-2017 kl19:00

Posted on Updated on

Det innkalles til årsmøte i Fåset Pistoklubb

Årsmøtet avholdes den 15/2-2017 kl19:00 i Eltron sine lokaler i Tylldalsveien 7.

Innkalling er lagt ut her samt sendt på sms og epost til medlemmene.

Se vedlagt dokumenter:

Vell møtt.

 

Skytternytt Online

Posted on Updated on

For de som ønsker å lese tidligere utgaver av Skyttnernytt så finnes det her:  http://www.skyting.no/2016/12/15/tidligere-utgaver-av-skytternytt/

smsgruppe for Fåset Pistolkubb

Posted on Updated on

SmsGruppe For Fåset Pistolklubb

Har for en stund siden opprettet en sms gruppe for å enkelt nå ut med beskjeder til klubbens medlemmer. SmSgruppe benyttes av flere idrettslag og foreninger.

Det ble litt klabb og babb til å begyne med pga det var ikke satt restriksjoner. Det fungerer nå slik at bare leder kan sende til gruppen, og bare leder får svar fra medlemmene.

Her er mer informasjon:

https://www.smsgruppe.no/

 

 

Facebookgruppe for Fåset Pistolklubb

Posted on Updated on

Hei!

Vi har opprettet en Facebookgruppe for medlemmene våre. Gruppen er lukket, slik at man må søke på opptak.

Her kan man si fra om egentreninger eller holde kontakten med andre medlemmer.

https://www.facebook.com/groups/1700786140192923/