Årskontingent for 2021 med forfall 25.5.21

Posted on

Kommunale avgifter – feil ved utsending av faktura - Bykle kommune

Det er sendt ut faktura via epost for årskontingenten 2021 med betalingsfrist 25/5-21.